Privacy

Principes rond het verzamelen van persoonlijke gegevens

In principe is de op of via de site beschikbare informatie toegankelijk zonder persoonsgegevens zoals naam, postadres, e-mailadres enz te verstrekken. Bij wijze van uitzondering is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie, met name contactgegevens, wordt gevraagd voor het verkrijgen van aanvullende diensten. In dat geval wordt de gebruiker vooraf op de hoogte gebracht en worden de gegevens verwerkt conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit volgende:

  • Uw persoonlijke gegevens kunnen enkel worden verzameld en verwerkt conform de doeleinden zoals vermeld tijdens het verzamelen ervan.
  • U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien om de juistheid ervan te verifiëren en eventuele fouten erin te corrigeren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens, wiens gegevens u hieronder ziet.
  • Elysta verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik maken van de door u verstrekte persoonsgegevens.